Digitalt system för arbetsmiljö

VAD VI GÖR

Grapp

En unik digital plattform som gör ditt arbete med arbetsmiljön enklare än du kan ana! Med Grapp så har du alla dina arbetsmiljöuppgifter i fickan eller på datorn. Genom Grapp missas inget viktigt, alla vet när, hur och vad man ska göra samtidigt som programmet ger överordnade chefer och HR tidiga signaler på att stöd kan behövas sättas in för att alla ska lyckas.

Arbetsmiljön blir allt viktigare för svenska företag och organisationer. Det finns inget som kan dränera en arbetsplats på kraft och energi som en arbetsplats där spelreglerna är oklara och frånvaron och ineffektiviteten i stället är höga. Många kan tycka att arbetet med arbetsmiljö är svårt och besvärligt.
Vi råkar älska arbetsmiljö och vet hur vi får ditt arbetsmiljöarbete enkelt, överskådligt och rätt.
Kontakta oss för en gratis provperiod.

devices-mockup
domestic plant
plant 2.1
  • Ger en total översikt av hela arbetsmiljöarbetet på helårsbasis
  • Enkelt att sätta in rätt stöd i rätt tid till rätt personal
  • Snabbt och lätt att hantera avvikelser, risker och tillbud
  • System för att göra arbetsmiljöuppgifter i rätt tid och på rätt sätt
  • Feedbacksystem som ger möjlighet till förbättringar och statistik
PROVA GRATIS!

Er utmaning - Vår lösning

Jag är osäker på vilka uppgifter jag ska ansvara för
Jag vet inte till hur jag ska utföra alla mina arbetsmiljöuppgifter
Jag har svårt att planera mina uppgifter och hinner inte med
Jag som HR har inte riktigt koll på hur alla mina chefer ligger till i sitt systematiska arbetsmiljöarbete
Hur fungerar egentligen vårat arbetsmiljöarbete?

Som chef har du ansvar för att utföra de arbetsmiljöuppgifter du har fått tilldelat dig från din närmsta chef. Detta ska ske skriftligt genom en så kallad fördelningsblankett. Har du inte fått en sådan så kan det bero på att din chef inte valt att fördela några arbetsuppgifter eller så är de muntligt fördelade, vilket inte är att föredra.

Genom Grapp ser du på ett enkelt och överskådligt sätt alla dina arbetsmiljöuppgifter i en kalendervy! Du får full koll på vad du ska göra och hur du ska göra dem.

Enligt arbetsmiljölagen och olika föreskrifter, sk. AFS:ar, ska din arbetsgivare förse dig med tillräckliga resurser, kunskaper och befogenheter för att du ska kunna ta emot och utföra dina uppgifter.

I Grapp finns en stödfunktion där du kan exakt kan se hur du ska utföra exempelvis en skyddsrond eller ett medarbetarsamtal. Företagets alla styrdokument finns samlade på ett ställe!

I Grapp finns unika funktioner som hjälper dig att planera din arbetsdag så att du hinner med. Exempelvis finns påminnelser. Och skulle du inte hinna så kan du kalla på hjälp genom verktygets system. Du kan välja på olika meddelanden til din chef som går helt i linje med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Genom en unik vy så kan du i realtid följa dina chefers arbetsmiljöarbete och i ett tidigt skede sätta in hjälp och stöd för de chefer som inte hinner med. Helt i linje med Arbetsmiljölagen!

I Grapp så finns en funktion där cheferna, efter utförd uppgift, får lämna feedback på hur allt gick. Ett ovärderligt verktyg för att förbättra ert arbetsmiljöarbete!

Vad vi kan göra för er

computer

Översikt

Vårt verktyg ger dig total översikt på arbetsmiljöarbetet genom ett enkelt digitalt verktyg som du har i din telefon.
Du ser vad som ska göras, när det ska göras och hur du gör det.
Du får dessutom påminnelser i god tid så att du lugnt kan planera dina uppgifter!

support

Support

Systemet ger support i alla led av organisationens arbetsmiljöarbete genom att dina chefer kan se hur arbetsmiljöarbetet löper på och kan ge de som behöver det extra stöd för att lyckas med sina uppgifter. Funktionen är skräddarsydd utifrån föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA 2015:4.

icons3

Lätthanterligt

Vi gör det svåra enkelt, såhär kan du snabbt och smidigt rapporter du hur dina uppgifter gått: klicka i värdera hur det gick och skicka in i systemet som en grund för ett arbetsmiljöbokslut. Allt gjort på sekunden!

feedback

Feedback

Att få en bekräftelse på att en uppgift är utförd skapar arbetsro. Grapp ger dig allt detta och dessutom ett ovärderligt stöd för hela organisationens chefer då en speciell hjälp-funktion finns inbyggd.

Vilka är vi?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fredrik Mannheimer

VD

Fredrik Mannheimer är VD på företaget Grogrund Företagsutveckling och driver dessutom en företagshälsovård, Hela Företagshälsovård AB. Är företagsledare sedan över 25 år. Arbetsmiljöspecialist med specialområde Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM samt att kunna se företags behov och samtidigt vara rådgivare inom arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter.

Tillsammans med våra kollegor står vi redo att hjälpa dig med att förenkla ditt arbetsmiljöarbete.

showcase
maurice-smeets-67212-unsplash

Stöd till HR

Du som är HR eller överordnad chef har unika möjligheter att följa hela er organisations utveckling inom arbetsmiljöarbetet. Du kommer att kunna se hur alla chefer ligger till med sina uppgifter. Du har också på ett tydligt sätt överblick över alla avvikelser, alla notiser och all feedback.
Genom Grapp får ni de bästa möjligheterna att bedriva ett effektivt, enkelt och framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete.