Grappen

Tillhör du de som tycker att arbetsmiljöarbetet är svårt, tidskrävande och oklart? Du är inte ensam! Vi har lösningen för dig!
Med vårt digitala verktyg, Grapp, förenklar ni hela er organisations arbetsmiljöarbete! Med det här verktyget kommer ert arbetsmiljöarbete förfinas, förbättras och effektiviseras! En av alla fördelar är att ni får en bra överblick över ert årsarbete, något som ni kan följa månad för månad. Då kan man i ett tidigt stadium stötta chefer som har mycket att göra och riskerar att inte hinna med. Vi ger er allt ni behöver för att skapa struktur och fördela ut uppgifterna på ett enkelt och överskådligt sätt.

devices-mockup
plant 2.1

Grappen föddes genom företagens behov

Vi har stor erfarenhet av att stötta företag i sitt arbetsmiljö arbete och insåg efter några år att mycket av det stöd man behöver på företaget handlar om att skapa, genomföra, dokumentera och följa upp rutiner. Ofta handlar det inte om bristande intresse eller kunskap utan mer om tidsbrist. Det här verktyget har sprungit ur just det behovet och är tänkt att effektivisera den här processen genom att göra arbetet enkelt och överskådligt.

Vill du veta mer?